ARBEIDSMILJØ UNDERSØKELSE

Arbeidsmiljø undersøkelse
Som beskrevet i pakke under "oppfølging i bedriften", kan arbeidsmiljøundersøkelse gjennomføres ved en total gjennomgang av bedriften. Både fysiske og psykososiale forhold kartlegges. Det sier seg selv at en slik undersøkelse danner et godt grunnlag for en analyse av arbeidsmiljøet. Fast forhåndspris.

Arbeidsmiljø samtale

Arbeidsmiljøundersøkelsen kan imidlertid gjennomføres ved kun formaliserte samtaler med bedriftens ansatte. Resultatet etter samtalene analyseres og sluttes i skriftlig rapport. Rapporten sendes eller overleveres med verbal gjennomgang. Den innhentede informasjon kan ikke tilbakeføres til den eller de som har gitt opplysningene. Fast forhåndspris.

I større bedrifter (over 100 ansatte) kan undersøkelsen gjennomføres ved at alle ansatte, skriftlig og anonymt, besvarer 75 spørsmål/påstander. Besvarelsene danner grunnlag for analyse og rapport.

Man har nå et dokument som gir godt grunnlag for å vurdere eventuelle tiltak, enten på egen hånd eller i samarbeid med Bedriftstjenesten.