HELSEPERSONELL

Lovpålegg:
Arbeidsmiljølovens § 30 nr. 1 pålegger virksomheter verne- og helsepersonale, dersom det er nødvendig. Se forskriften 501 "Hvilke virksomheter skal ha knyttet til seg verne- og helsepersonale".

Forskriften
Verne- og helsepersonale (518)

"(bedriftshelsetjeneste)" § 2 definerer slik:

Med verne- og helsepersonale menes personer som er sakkyndige når det gjelder:
 • forhold som må overvåkes av hensyn til arbeidstakernes sikkerhet og helse

 • kontroll med arbeidstakernes helse

 • forebyggende arbeid som gjelder helse, miljø og sikkerhet.

Bedriftstjenesten's avtalekunder har tilgang til helsepersonell:
 • Lege
  Faste helsekontroller, eller individuell oppfølging

 • Ergoterapeut
  Arbeidsstillinger og riktig kroppsbruk

 • Yrkeshygieniker
  Målinger av arbeidsatmosfæren; støv, gass, støy, lys og lignende

 • Fotterapeut
  Veiledning ved sko- og sålevalg. Spesialtilpasninger
  Basis Fotterapi AS: www.basisfot.no

 • Drivkraft
  Coaching (bevisstgjøring av muligheter), mellomledertrening og konfliktløsing.
  www.dkraft.no