Bedriftstjenesten AS

Bransje

Bedriftstjenesten AS leverer rådgiving, opplæring, analyser og oppfølging av arbeidsmiljø og HMS.

Eierskap og ledelse

Bedriftstjenesten AS er en videreføring av konsulentfirma Arne Kristensen, som ble etablert i 1995. Arne Kristensen er daglig leder og eneaksjonær. Selskapet har, foruten egne ansatte, knyttet til seg aktuell fagekspertise som engasjeres når dette er hensiktsmessig.

Henvendelser

Bedriftstjenesten AS
Postboks 6518
4693 Kristiansand

Telefon:381 75999
Telefaks:381 75990
E-post:post@bedriftstjenesten.no
Internett:   

www.bedriftstjenesten.no

Bank:3060 07 54153
Org.nr.:NO 977 061 407 MVA

Lover og forskrifter:

Lov om forurensing

Arbeidsmiljøloven

Arbeidstilsynets forskrifter

Lov om brannvern

Lov om sivilforsvar

Lov om elektrisk

Lov om arbeidstvister

Lov om permittering

Alle lover

Regelhjelp


Linker:

Norge.no

Odin

Webdesign utført av Web Norge. © 2001. Layout Jan Andersen Reklamebyrå.
siden 01.07.2K