Bedriftstjenesten leverer rådgiving,
opplæring, analyser og oppfølging av
arbeidsmiljø og HMS.


Bedriftstjenesten er i dag eid av
Aktiv Bedriftshelsetjeneste AS


Oppfølging i bedriften
HMS sertifikat
Opplæring
Helsepersonell
Sykefravær
Arb.miljøundersøkelse
Skjema
Lover/forskrifter

Om Bedriftstjenesten

Kurs og opplæring innen arbeidsmiljø, internkontroll,
lover og forskrifter.

Praktisk hjelp til å oppfylle kravene til HMS - internkontroll
og arbeidsmiljøloven.
Bedriftstjenesten er rådgiver for mange bedrifter på agder og Kristiansand på internkontroll.
Fagfelt er arbeidsmiljø og risikovurdering på jobb (alle yrker). Opplæring og kurs gis til ansatte på internkontroll og rutiner. Vi tar medarbeidersamtaler og måler risiko i den bedrift samt vurdere tiltak for helse og arbeidsmiljø for å redusrere sykefravær.
Overlat analyse til oss, med oppfølging og rapport satt i system. Se våre referanser.Webdesign av Web Norge.   Layout av Jan Andersen Reklamebyrå.