SKJEMA TIL NEDLASTING

Klikk på linkene for å åpne skjemaene.
Velg 'Fil / Lagre som' fra menyen får å lagre skjemaet på din datamaskin.

Arbeidsavtale
Avviksrapport
Dokumentert opplæring
Egenmelding IA
Egensjekk Kontorarbeidsplass
Handlingsplan
Intern skademelding
Oppfølgingsplan ved sykdom
Opplæring Oversikt
Risikovurdering kjemikalier
Risikovurdering Utstyr
Utvidet overtid
Vernerunde
Vernerunde Handlingsplan
Årsrapport AMU