SYKEFRAVÆR

Finn årsaken - sett inn tiltak

Av hensyn til arbeidsmiljø, økonomi og helse er både ansatte og ledelsen tjent med et så lavt sykefravær som mulig.

Med profesjonelt verktøy deltar vi i kartlegging av årsaken til fraværet, fysisk eller psykososialt, og bistår med å utarbeide handlingsplaner og tiltak som tar sikte på å redusere fraværet.

Vi har medarbeidere med både medisinsk og alternativ medisinsk bakgrunn og utdannelse, og lang erfaring med personalarbeide. Vi tar oppdrag over hele landet.

Verktøy for mindre virksomheter
I bedrifter med inntil 100 ansatte kan det være hensiktsmessig å gjennomføre kartlegging av årsaksforhold ved hjelp av intervjuer med virksomhetens ansatte. Alle ansatte vi gjennomgå et formalisert personlig intervju hvor de blir stillet en rekke såkalte "åpne" spørsmål.

Svar og notater etter intervjuene blir analysert, og resultatet presentert i skriftlig rapport.

Verktøy for større virksomheter

Ved virksomheter med mer enn 100 ansatte er det oftest mest rasjonelt å enten intervjue en viss andel av hver avdeling, eller benytte Bedriftstjenestens spesialutviklede verktøy. Verktøyet er skjematisk og formalisert med 75 påstander, hvor hver enkelt ansatt skal forholde seg til hver påstand med en tallverdi.

Ferdige besvarte skjema distribueres direkte til Bedriftstjenesten AS som analyserer, og presenterer resultatet i en skriftlig rapport.